23. Maí 2019
Nota bálkakeðju til að bæta hjálparstarf
Gísli Rafn Ólafsson þekkir það manna best hvað stuðningur hjálparsamtaka getur komið að miklu gagni á hamfarasvæðum. Hann hefur starfað við hjálparstö...

Gísli Rafn Ólafsson þekkir það manna best hvað stuðningur hjálparsamtaka getur komið að miklu gagni á hamfarasvæðum. Hann hefur starfað við hjálparstörf um árabil, var m.a. einn af stjórnendum alþjóðasveitar Landsbjargar, og hefur sérhæft sig í notkun upplýsingatækni til að láta hjálparstarf ganga betur fyrir sig.

Í dag vinnur Gísli að því að smíða nýja lausn sem notar bálkakeðjuna (e. blockchain) til að einfalda utanumhald fjármagns og tryggja að það fé sem fer til hjálparstarfs sé notað eins og til var ætlast.

Fyrirtæki Gísla heitir Eirium (www.eirium.tech) og hafnaði á dögunum í þriðja sæti í keppninni um Gulleggið.

»Hjálparsamtök glíma við það vandamál að töluvert mikla yfirbyggingu þarf til að fylgjast með því hvert peningarnir fara. Tryggja þarf að fjármagni sé rétt varið og gagnist þeim sem ætlunin var að hjálpa, en að jafnaði má reikna með að um 15% af fjármagninu fari í eftirlit og skýrslugerð,« útskýrir Gísli. »Frægt er þegar Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði að um þriðjungur af því fjármagni sem stofnunin hefði úr að spila tapaðist vegna spillingar.«

Ekki nóg með það heldur eru vinnubrögðin í kringum eftirlit með fjárhagshlið hjálparstarfs ekki skilvirk og segir Gísli að þess þekkist dæmi að færslur séu jafnvel handskrifaðar í bækur. »Uppgjörið liggur ekki fyrir fyrr en búið er að skrifa skýrslu löngu seinna og töluverð hætta á að óprúttnir aðilar geti komið peningum og hjálpargögnum annað en skjöl og skýrslur segja til um.«

Geta fylgst með í rauntíma

Hugbúnaður Eirium notar bálkakeðjuna til að halda utan um hvernig hjálpargögnum og fjármagni er ráðstafað. Bálkakeðjan er örugg, skjótvirk og um leið gagnsæ leið til að skrá og vista gögn af öllu mögulegu tagi og myndar tækni Eirium grunn sem hægt er að tengja við þau kerfi sem hjálparstofnanir nota í dag, ellegar byggja ofan á nýjar lausnir sem einfalda hjálparstarfsmönnum að halda nákvæmar skrár á ferðinni. Gísli segir bálkakeðjuna auka rekjanleika til muna og jafnvel hægt að fylgjast með hvernig fjármunir eru notaðir í rauntíma. »Og þessi 15% sem í dag fara í skýrslugerð og utanumhald gætu í staðinn nýst í að hjálpa þeim sem eiga um sárt að binda,« útskýrir Gísli en viðskiptaáætlun Eirium gerir ráð fyrir því að lækka þennan kostnað niður í 1-3% gjald fyrir þjónustuna.

Með betri skráningu og vandaðri gögnum gefst líka kostur á að gera hjálparstarfið skilvirkara. »Það getur t.d. gerst að hjálparsamtök komi í þorp og afhendi 500 íbúum hjálpargögn, og að önnur samtök komi á sama stað klukkustund síðar og afhendi þessum sömu íbúum enn meira af hjálpargögnum. Í bókhaldinu lítur þetta út eins og búið sé að hjálpa 1.000 manns, því gögnin segja ekki nægilega vel til um hvert aðstoðin fór. Með bálkakeðjunni má skrásetja af nákvæmni hvar aðstoð hefur verið veitt og hverjir viðtakendurnir voru.«

Verkefnið hefur fengið góðar viðtökur og hefur Gísli, í félagi við aðra reynslubolta á þessu sviði, þegar fengið fjárfesta til að leggja fram hluta þess fjármagns sem þarf til að gera Eirium að veruleika. Stofnuðu þeir félag í Delaware utan um reksturinn og stendur smíði hugbúnaðarins yfir. Þessar vikurnar er unnið að því að ljúka englafjármögnun upp á hálfa milljón dollara, en stefnt er að því að á næsta ári komi 1,5 milljónir dala til viðbótar inn í reksturinn. Fyrsta tilraunaútgáfan af Eirium verður tilbúin í vor og undir lok næsta árs ætti fyrsta útgáfan að koma á markað.
Morgunblaðið | Íþróttir | Viðskipti | Blað D
Efst |  Upphaf